ประวัติความเป็นมา บริษัท ทิพย์ พับลิชชิ่ง จำกัด

บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งในวันที่ 11 มีนาคม 2547 โดยเริ่มแรกจากการเป็นตัวกลางในการผลิตสิ่งพิมพ์ จากนั้นต่อยอด ด้วยการเพิ่มการบริการ ด้านงานแปลเอกสาร และงานด้านกราฟฟิก
เพื่อรองรับลูกค้าที่มีความ ต้องการจัดทำ คู่มือการใช้งาน ซึ่งมีปริมาณมากขึ้น และส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างชาติ ที่เข้ามาขายผลิตภัณฑ์ใน ประเทศไทย อาทิ HONDA AUTOMOBILE,
TOYOTA MOTOR, MITSHUBISHI MOTOR, CANON MARKETING, BROTHER COMMERCIAL, EPSON, I-MOBILE, JVCKENWOOD, PANASONIC, SHARP, POLA เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ธุรกิจหลักของบริษัทฯ 90% คือ การผลิตหนังสือคู่มือการใช้งาน

หลังจากเป็นตัวกลางรับผลิตสิ่งพิมพ์เรื่อยมา ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้ขยายการผลิตสิ่งพิมพ์ แบบครบวงจร เบ็ดเสร็จในที่เดียว อันได้แก่ งานแปล, งานกราฟฟิก,
งาน CTP, งานดิจิตอลปรู๊ฟ, งานพิมพ์, งานเข้าเล่ม ไว้บริการลูกค้าครบครันในที่เดียว

ด้วยลูกค้าหลักทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นลูกค้าที่มีชื่อเสียง และมีความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจสูง ทำให้บริษัทคู่ค้าอย่าง ทิพย์ พับลิชชิ่ง มีชื่อเสียง, เติบโต และแข็งแกร่งตามไปด้วย
และด้วยนโยบายบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่า Not Printer But Partner คือให้ ทิพย์ เป็นเพื่อนคู่คิดมากกว่าเป็นแค่เพียงผู้พิมพ์ โดยมุ่งเน้นให้บริษัทฯ และลูกค้ามีส่วนร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร
, พัฒนาเทคโนโลยี , การแก้ไขปัญหาร่วมกัน จึงทำให้ บริษัท ทิพย์ พับลิชชิ่ง ตอบโจทย์ลูกค้าทุกข้อในการให้บริการลูกค้าที่เหนือกว่า และยิ่งเพิ่มความผูกพันธ์ ในการบริการให้แก่ลูกค้าเสมอมา

X